Yogatherapie

De yogafilosofie is een prachtige basis gebleken om mensen therapeutisch te begeleiden. Ik integreer in de therapie Westerse methoden met Oosterse inzichten en lichaamswerk. Het leren voelen en verdragen van wat is, staat centraal. Dit blijkt steeds maar weer een moeilijke maar belangrijke stap in het helingsproces, bijvoorbeeld bij verslaving of omgaan met angst en depressieve gevoelens. 
Eenvoudige yoga- en ademoefeningen in combinatie van gesprekken kunnen een ingang bieden om stapje voor stapje het helingsproces aan te gaan, zowel van oud zeer als van recente gebeurtenissen. Het kan helpen om de herinneringen te integreren in je leven en om je weer op je gemak te te voelen. 

Reactie:

'Wat ik fijn vond aan de gesprekken met Aranka was dat ik complete aandacht vanuit haar ontving. Toen ik in mijn eerste gesprek met haar begon te vertellen over mij, merkte ik al een diep luisterend oor op, en ervaarde vrijheid om te delen wat ik kwijt wilde. Alles wat er werd besproken bleef veilig in de ruimte, en dus tussen ons.' 


Werkwijze

Hoewel ik gebruik maak van uiteenlopende methoden en inzichten, staat de mens die tegenover me zit altijd centraal. Waar zit iemand? Hoe kan ik aansluiten? Hoe kan ik iemand helpen om zélf verder te komen? Daarnaast ben ik me bewust van de kwetsbaarheid van de ander en zal altijd rekening houden met wat besproken en gevoeld kan worden. Soms is het simpelweg nog te vroeg of te pijnlijk. Ik respecteer daarin het proces en tempo van de ander.

Methodieken

De belangrijkste inspirator is Janina Fisher. Met haar deel ik de drijfveer om mensen te helpen begrijpen waar hun klachten vandaag komen en hoe ze hier op een constructieve manier mee om kunnen gaan in hun dagelijks leven. Zij schreef een zeer bruikbaar werkboek voor zowel therapeuten als cliënten, 'Transforming the living Legacy of Trauma'. Bij haar volgde ik een uitgebreide opleiding. 
Verder maak ik onder andere gebruik van:
- Internal Family Systems
- Voice Dialogue
- Mindfulness